Op de grens van leven en dood

Hoewel de dood een onvermijdelijk onderdeel van het leven is, begrenzen we haar voortdurend. We bakenen de dood af en creëren bijzondere plaatsen voor onze doden. Wat vertellen deze grenzen over onze omgang met de dood?

‘Iedereen probeert de dood te overstijgen’

Kristel Kleijer schreef een mooi stuk naar aanleiding van mijn promotieonderzoek voor de New Scientist pagina van het Parool: “In Nederland heerst het idee dat we de overledene snel los moeten laten en moeten doorgaan. Nabestaanden krijgen vaak al snel de vraag of ze hun eigen leven niet weer eens moeten oppakken. Maar het verlies maakt onderdeel uit van hun leven.”

Making Sense of Death

Woensdag 28 juni om 14u30 verdedig ik in het openbaar mijn proefschrift, getiteld: Making Sense of Death Ritual practices and situational beliefs of the recently bereaved in the Netherlands De verdediging vindt plaats in de aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen (Comeniuslaan 2). Na afloop vindt in de aula een borrel plaats. U bent van harte welkom!