Begraafplaatsen en crematoria zijn belangrijke plaatsen voor de doden en de levenden. Het zijn plaatsen waar wij afscheid nemen van onze dierbaren, liefst op een manier die past bij onze wensen – persoonlijk, cultureel, religieus – en die van de overledene. Samen met collega’s in het Verenigd Koninkrijk heb ik de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een onderzoeksproject over begraafplaatsen en crematoria in multicultureel Engeland en Wales. Hoe kunnen deze plaatsen voorzien in de behoeften van diverse groepen mensen? Hoewel de regelgeving rond begraven en cremeren in Engeland en Wales anders is dan die in Nederland, speelt deze vraag ook in de Nederlandse context. U kunt hier een korte beleidsnotitie vinden met de aanbevelingen van ons onderzoek of contact met mij opnemen voor het uitgebreide onderzoeksrapport. Daarnaast is het de moeite waard de website van ons onderzoeksproject eens te bezoeken op www.deathscapesanddiversity.org.uk

Categories: Berichten