In de Wet op de lijkbezorging is vastgelegd dat de lichamen van onze doden een goede bestemming moeten krijgen. Toegestaan zijn begraven, cremeren, doneren aan de wetenschap, en in uitzonderlijke gevallen een zeemansgraf.  Er zijn echter nieuwe technieken in ontwikkeling, zoals alkalische hydrolyse en composteren. Gezien deze ontwikkelingen heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Gezondheidsraad verzocht een beoordelingskader op te stellen voor de toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging. Kernwaarden daarbij zijn veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. Volgens het door de raad voorgestelde kader is alkalische hydrolyse in beginsel wel en composteren vooralsnog niet toelaatbaar. U kunt het hier downloaden, of vinden via www.gezondheidsraad.nl

Categories: Berichten