Over

Als onderzoeker bestudeer ik hoe mensen betekenis verlenen aan het leven en de dood. Ik ben vooral geïnteresseerd in betekenisverlening op momenten van sociale, culturele en demografische verandering. Veranderingen die fundamentele vragen oproepen over het leven, de dood en de wereld waarin wij leven.

In mijn onderzoek gebruik ik de concepten van geleefde religie en ritueel om te verkennen hoe mensen vormgeven aan het leven; individueel en collectief en religieus en niet-religieus. Ik werk interdisciplinair en gebruik verschillende methoden zoals interviews, participerende observatie, focus groepen en kwantitatieve survey. Het grootste gedeelte van mijn onderzoek richt zich op sterven, dood en rouw. Daarnaast richt ik me op de politiek van diversiteit. Hoe leven mensen samen in cultureel-religieuze verscheidenheid?

Ik ben opgeleid in de Religiewetenschappen en verrichtte mijn promotieonderzoek naar dood en betekenisverlening in Nederland aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (2017). Momenteel ben ik als Universitair Docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder werkte ik als postdoc aan de Universiteit van Reading (UK) waar ik praktijken en voorzieningen rond de dood voor migranten en minderheden in Engeland en Wales bestudeerde (AHRC/ESRC project), en was ik als visiting researcher verbonden aan het Centre for Death and Life Studies aan de Universiteit van Durham (UK).

Op basis van mijn onderzoek schreef ik een monografie over rituelen rond dood en rouw in Nederland, Making Sense of Death (Lit Verlag 2017), en een boek over de Nederlandse Uitvaartcultuur, Dood: Wegwijs in de Nederlandse Uitvaartcultuur (Venhorst & Mathijssen, Parthenon 2017). Daarnaast schreef ik artikelen over de rituele dynamiek van rouw (Mortality, 2018), de omgang met de as van overledene (Death Studies, 2017), geleefde eschatologie (NTT, 2014) en geleefde religie en rituele innovatie (Jaarboek voor Liturgieonderzoek, 2013).

Naast schrijven en onderzoek geef ik college in rituele studies, psychologie van de religie, religieuze diversiteit en onderzoeksmethoden. Ik deel mijn werk daarnaast graag met een breed publiek en ontwikkel projecten met professionals in de gezondheidszorg, geestelijke verzorging en uitvaartzorg.