DoodZaak, een populair-wetenschappelijk magazine voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van dood, sterven en rouw, is recent verschenen. Met bijdragen van de medewerkers van het Centrum voor Thanatologie, Radboud Universiteit Nijmegen.

De omgang met de dood is dynamisch en divers. Daarom kan het een ontoegankelijk onderwerp zijn. Tegelijkertijd maakt deze diversiteit het juist ook interessant. De dood laat de creativiteit en rijkdom van tradities zien. Het kan de meest fundamentele waarden van mensen aan het licht brengen. Dit magazine besteedt vanuit verschillende religieuze en culturele perspectieven aandacht aan de dood. Joodse, christelijke, islamitische, hindoeïstische en boeddhistische visies op dood, sterven en rouw komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor veranderingen in de beleving van de dood. Door korte artikelen en interviews met experts komen deze thema’s ter sprake. Daarnaast vindt u vooral ook tips en referenties, zodat u zich kunt verdiepen in thema’s die u belangrijk of inspirerend vindt. We hebben een ruime collectie boeken, websites, tentoonstellingen en films opgenomen.
2014-11-26 20.30.59

Categories:

Tagged:

Comments are closed

Categories

Latest Comments

No comments to show.